OJCIEC ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II


do POLONII

 
          
             
Nie zapomnij, że najwyższym dobrem jest Bóg; bez Niego nie
   zrozumiesz samego siebie i nie odnajdziesz sensu życia.   
   Nie wypieraj się przynależności do swojego narodu, ani jego
   historycznych doświadczeń, bo są to korzenie jego tożsamości;
   jego mądrość, choćby gorzka, jest powodem do dumy.   
   Pamiętaj o tym, że gdziekolwiek rzucą Cię losy, masz prawo,
   aż po kres swoich dni, być członkiem swej narodowej rodziny.    
   W najgorszych nawet okolicznościach, zmieniając środowisko,
   obywatelstwo , nie  wypieraj się nigdy wiary i tradycji swoich
   przodków, jeśli chcesz, by Twoi nowi bracia i Twoje dzieci nie
   wyparły się Ciebie.    
   Szanuj swój naród, troszcz się o jego dobre imię i nie dozwól,
   aby było ono nadużywanie dla politycznych, nacjonalistycznych
   czy jakichkolwiek innych celów.
    

   Nie dozwól, aby Twój naród, był przez kogokolwiek okradany
   lub niesłusznie oczerniany.
   Nie wywyższaj samego siebie i swojego narodu ponad jego
   rzeczywiście zasługi i ponad inne narody; raczej pokaż innym to,
   co w Twoim narodzie jest najlepsze.
   Ucz się od innych narodów rzeczy dobrych, ale nie powtarzaj
   ich błędów.
   Pamiętaj, że mieć rodzinę-naród jest wielkim przywilejem
   wynikającym z praw człowieka, ale nie zapominaj, że ojczyzna
   to przede wszystkim wielki zbiorowy obowiązek.
          Pamiętaj, że jesteś dzieckiem narodu, którego Matką i Królową
  jest Bogurodzica Maryja dana jako "pomoc ku obronie".


 
Powtarzaj często modlitwę serc polskich:
" J
ESTEM PRZY TOBIE, PAMIĘTAM, CZUWAM "

 
  Papież Pius XII w encyklice "Invicti athletae Christi" z 16 maja 1957 roku
  o  Świętym Andrzeju Boboli :
  Jeżeli zaś te ojcowskie Nasze zlecenia i pragnienia kierujemy do wszystkich Pasterzy świętego Kościoła i do
  ich owczarni, najbardziej zwraca się myśl nasza do tych, co w polskich stronach życie pędzą. Skoro bowiem
  Andrzej Bobola z ich narodu wyszedł i ich ziemię nie tylko blaskiem rozlicznych cnót, ale i krwią męczeńską uświetnił,
  jest on dla nich wspaniałą ozdobą i chlubą. Niechże więc idąc za jego świetlanym przykładem, nadal bronią ojczystej
  wiary przeciw wszystkim niebezpieczeństwom, niech usiłują obyczaje do norm chrześcijańskich dostosować
”.

                                                              BÓG  HONOR  OJCZYZNA

  Matka Łask Bożych z Bazyliki w San Giovani Rotondo                 
 
                                                                                                                                                                            JP2       
                                                                                                                                                                     Powrót do strony głównej
 


  
                         AMERYKA      EUROPA                                                 Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016   
      Afryka      Australia    Azja                      SuwerennaPolska
                                                                  
Ojciec Święty Jan Paweł II do Polonii
                                                                                
                                                                                                                                                             Święci i Patroni