Strony w budowie :) . Liczę na Państwa współpracę i C I E R P L I W O Ś Ć.
                                                                                                                                                                                                                                                               Serdeczne Bóg zapłać.


 
      
            Szczęść Boże,

        
            Chciałbym by te strony pomogły pielgrzymom,
           
turystom i wszystkim innym odnaleźć kościół
            poza granicami Polski
, w którym Msza Święta
            odprawiana jest
w języku polskim. Proszę        
            wszystkich o nadsyłanie informacji, w których   
            parafiach taka liturgia jest sprawowana.
           
            Proszę informacje o takich parafiach
            przesyłać na adres:    
            pielgrzym@MszaPoPolsku.com
 
            w tytule listu proszę podać:
            kraj, region i miasto.
 
            W wiadomości:
            nazwę parafii z adresem, nazwę stron www,
            oraz czas celebracji liturgii.

 
                                                Serdeczne Bóg zapłać


 Matka Łask Bożych z Bazyliki w San Giovani Rotondo

  
 
  Drogie Siostry i Bracia,
  Powinniśmy szerzyć Słowo Boże.
  Możemy to uczynić np.
przez przyniesienie Pisma Św. ,
  różańca
czy obrazka świętego do kaplicy na dworcu
  lotniczym lub kolejowym,
na uniwersytecie lub w szkole.
  Słowo Boże może być głoszone tą drogą.
  Ziarno tak
zasiane może wydać plon wielokrotny.
 
  Panie Boże pobłogosław ofiarodawcom i ich rodzinom.
  
   
                                           Bóg   Honor   Ojczyzna         "Droga krzyżowa w słońcu"

Afryka       Ameryka      Australia      Azja      Europa